O Nama proizvodi kvalitet distribucija kontakt galerija SrbEng

"Biznis centar Momčilović" d.o.o. Golubinci (BCM) proizvodi i prodaje industrijska gumena creva, presovane gumene proizvode, gumene profile i gumu u ploči. Proizvodni portfolio BCM-a trenutno sadrži preko 1.200 različitih proizvoda, koji se koriste u širokom spektru industrija, uključujući naftnu, hemijsku, petrohemijsku i prehrambenu industriju, kao i u poljoprivredi, građevinarstvu, železnicama itd.

Posvećenost tehnološkom unapređenju i konstantnim inovacijama, dvadesetogodišnje iskustvo i znanje o karakteristikama gumenih proizvoda, njihovoj nameni, proizvodnji, materijalima, stanju i razvoju tržišta, kombinovani sa fleksibilnošću, pouzdanošću i usmerenošću na izgradnju dugoročnih, uzajamno korisnih odnosa sa svim stejkholderima omogućuju BCM-u da razvije i personalizuje proizvode prema potrebama i zahtevima kupaca. Partnerstvo sa globalnim tržišnim liderima, kao što su IVG Colbachini, Elaflex, Mann Tek i Markleen, čine mogućim da BCM ponudi vrhunska, integrisana rešenja iz različitih područja primene gumenih proizvoda.

Konstantno unapređenje kvaliteta deo je korporativne kulture BCM-a i postiče se kroz stalnu edukaciju kadrova i ulaganje u vrhunske tehnologije, materijale i procese, te razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda. Ulaganje u unapređenje kvaliteta i učinaka rezultiralo je usklađenošću BCM-a sa standardom ISO 9001:2008.